Prof. Dr. Semiyha TUNCEL

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı

2Prof. Dr. Fehmi TUNCEL

Anabilim Dalı Başkanı

fehmi tuncel


Doç. Dr. Ferda GÜRSEL


Doç. Dr. Nevin GÜNDÜZ


Öğr. Gör. Dr. Serdar GÜRBÜZ


Arş. Gör. Dr. Hidayet Süha YÜKSEL


Arş. Gör. Damla GÜLER


Beden Eğitimi ve Spor  Anabilim Dalı (Lisans EskiLisans Yeni)

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)