Prof. Dr. Semiyha TUNCEL

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı

2


Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı (Lisans EskiLisans Yeni)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

Prof. Dr. Fehmi TUNCEL

Anabilim Dalı Başkanı

fehmi tuncel


Doç. Dr. Ferda GÜRSEL

Bölüm Başkan Yardımcısı


Dr. Öğr. Üyesi Nevin GÜNDÜZ


Öğr. Gör. Dr. Serdar GÜRBÜZ


Arş. Gör. Dr. Hidayet Süha YÜKSEL


Arş. Gör. Damla GÜLER